|  تلفن:  88967451 , 42-88987041 | موبایل: 09128439001 |تلگرام - واتساپ:   09128439001 |   تلگرام

ایمیل: info@cardbookers.com | ایمیل: cardbookers@gmail.com 

CardBookers.Com

تلفن: 88987042 - 88987041  - 88967451  همراه: (تلگرام - واتساپ) 09128439001      تلگرام

فکس : 42693535  
ایمیل info@cardbookers.com ایمیل cardbookers@gmail.com

بلیط هواپیما ، رزرو هتل خارجی

شرايط و قوانين استفاده از خدمات

شرايط و قوانين استفاده از خدمات

بسمه تعالي

شرايط و تعهدات استفاده از کارت های ارزي:

1) شرايط و تعهدات استفاده از کارت های ارزي طي اين تعهد نامه به اطلاع متقاضي مي رسد. بديهي است که متقاضي مي بايست قبل از سفارش کليه مفاد اين تعهد نامه را به دقت مطالعه نموده و سفارش هر کدام از کارت های ارزي و خدمات مربوطه، به منزله پذيرش شرايط  واگذار كننده كارت و کليه مفاد و محتويات اين تعهد نامه مي باشد. فلذا پس از سفارش هر کدام از کارت های ارزي و خدمات مربوطه ، وجه پرداخت شده توسط متقاضي به هيچ عنوان قابل عودت و استرداد نمي باشد.


2)  استفاده از كارت های ارزی پس از شارژ كارت ميسر خواهد شد.

3) كارت هاي ارزي يا حساب هاي جاري در زمان تحويل داراي موجودي نمي باشند.

4) هزينه هاي رايج مربوط به كارت اعم از كارمزد خريد اينترنتي، دستگاه خود پرداز (ATM) ، كارت خوان (POS) ، شارژ ماهيانه، شارژ  ساليانه، هزينههاي جابجائي پول و ... شامل اين تفاهم نامه نمي باشد و هزينه­هاي ذكر شده توسط شركت ويزا ، مستركارت ، بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی دريافت مي­شود و جنبه عمومي دارد.

5) كارت ارزي جزء اموال بانك یا موسسه مالی صادر كننده مي باشد و بانك یا موسسه مالی صادر كننده اين حق را براي خود محفوظ مي داند كه هر زماني كه لازم بداند خدمات كارت را قطع نموده و استرداد كارت را درخواست نمايد .در صورت مسدود شدن كارت از جانب بانك و يا تمديد نكردن كارت توسط مشتري ، بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی موجودي كارت به نام صاحب كارت محفوظ خواهد ماند و مشتری مي بايست شخصاً جهت دريافت وجه خود به بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی مربوطه مراجعه نماید و بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی تعهدی به ارسال وجه به حساب مشتری در کشور محل اقامت مشتری ندارد. اما گاهی ممکن است بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی جهت تسهيل پرداخت وجه به مشتری , وجه را به صورت مستقيم و يا توسط کارگزار خود به حساب مشتری در کشور محل اقامت مشتری واريز نماید ، اما در هر صورت روال اصلی دريافت وجه در اينگونه موارد مراجعه حضوري مشتری به بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی می باشد و تضمين موجودی كارت، پشتيبانی و مسئول مستقيم ارايه خدمات به مشتری بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی مي باشد.

6) مالک تام الاختيار کارت ارزی بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی مي باشد و واگذار كننده كارت ارزي در مقام و جايگاه بانك یا موسسه مالی صادر کننده کارت نبوده ، مسئولیت و تضمینی در ارتباط با ارايه خدمات، استمرار ارايه خدمات، تضمین و بازپرداخت موجودی کارت و فعال بودن كارت صادر شده در هر مرحله پس از تحویل كارت به مشتري را ندارد.

7) واگذاركننده هيچگونه مسئوليتي در قبال مسائل ناشي از تحريم اقتصادي ايران، آينده مالي بانك صادركننده، بروز هرگونه رخداد غير مترقبه و خارج ازكنترل درعرصه ملي و بين المللي و مآلاً ماهيت و عملكرد كارت ندارد.

8) با توجه به امكان سوء استفاده از كارت هاي ارزي در سايت های قمار و سايت های غير اخلاقی ، متقاضي متعهد مي گردد كه كارت خود را تحت هيچ شرايطي در سايت هاي غير اخلاقي، شرط بندي و قمار و ...... مورد استفاده قرار ندهد. بديهی است که بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی و به تبع آن  واگذار كننده كارت هيچگونه مسئوليتی در صورت سوء استفاده و يا استفاده غلط و برداشت وجه از كارت متقاضي در اينگونه موارد بر عهده نخواهد داشت.

9) انجام تحقيقات، اطمينان از صحت عملكرد فروشنده، كيفيت و كميت كالا يا خدمات خريداري شده و شرايط استفاده از آنها و يا تطابق سفارش­ها با قوانين بين المللي و قوانين جمهوري اسلامي ايران در پرداخت هایی که از کارت ارزی استفاده می شود به طور مستقيم و منحصراً به عهده متقاضي بوده و بانك صادركننده یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی و واگذار كننده كارت مسئول بررسي هيچ يك از موارد فوق نخواهد بود و مسئوليت بروز هر گونه مشكلي درمراحل خريد و يا برداشت از حساب يا واريز به حساب كه ناشي از عملكرد غلط يا سوء استفاده از امكانات كارت توسط متقاضي كارت باشد مستقيماً متوجه متقاضي می باشد و بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی و به تبع آن  واگذار كننده كارت در هيچ  شرايطي، مسئوليت خريدهاي انجام شده توسط مشتري را بر عهده نخواهد داشت.

10) كارت هاي ارزي به طور معمول مورد پذيرش تمام سايت های اينترنتي مي باشد كه پذيراي كارت هاي بين المللي بوده و در آن ها نشانه (لوگوی) ويزا كارت و مستركارت به نمايش در آمده مي باشند. درهر صورت، اگر كارت مذكور از طرف سايت اينترنتي به هر دليلي مورد پذيرش قرار نگيرد، بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی ، واگذار كننده، ‌نمايندگان بانك يا پيمانكاران فرعي آن‌ متحمل جبران خسارت يا مسئول در قبال كارت، داد و ستد اينترنتي مورد نظر نخواهند بود و همچنین موارد عدم ارايه خدمات توسط فروشنده به مشتری به دليل تحريم اقتصادي كشور ايران به دليل اقامت مشتری در ايران و استفاده از آدرس IP ايران مشكل كارت محسوب نمي گردد و بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی هيچگونه مسوليتی در اينگونه موارد نخواهند داشت.

11) دارنده كارت (Card Holder) مسئول كليه تراكنش هاي مالي انجام شده توسط كارت مي باشد و ضمن تعهد در قبال حفظ كارت و اطلاعات مربوطه، در صورت هر گونه سوء استفاده از كارت شخصاً در كليه مراجع قانوني پاسخگو خواهد بود و در صورت عدم رعايت اصول و موازين اين تعهد نامه و بروز هرگونه تخلف و تخطي از قوانين بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی كه جنبه بين­المللي دارد، بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی حق مسدود نمودن کارت و ارجاع موضوع به مراجع ذيربط را براي خود محفوظ مي­داند.

12) در مواردي كه بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی موارد مشروحه ذيل را تشخيص دهد، واگذار كننده كارت هيچگونه مسئوليتي در موارد ذيل نداشته و عواقب و مسئوليت آن مستقيما متوجه دارنده كارت خواهد بود :

الف)  غير فعال شدن كارت به دليل انجام فعاليت هاي مالي  مشكوك، پول شويي، ارسال  پول از منابع ممنوعه و يا نامعلوم

ب )  استفاده غلط از كارت و يا سوء استفاده از امكانات كارت

13) حقوق استفاده از كارت صادر شده تنها متعلق به درخواست كننده آن (دارنده كارت) است. دارنده كارت حق واگذاري آن به غير را نداشته و هرگونه بهره برداري توسط غير ،تخلف محسوب مي­شود و دارنده كارت فيزيكي موظف است به مجرد دريافت آن پشت كارت را امضا ء نمايد در غير اينصورت كارت فاقد اعتبار خواهد بود.

14) کارت ارزي ارايه شده از نوع Free Billing مي باشد، به اين معنا كه در وارد نمودن آدرس خود جهت خريدهاي اينترنتی مي توانيد از هر آدرسی غير از کشورهای مورد تحريم استفاده نمائيد. قاعدتاً در خرید از وبسايت هايی که با IP ايران مشكل دارند، بايد به نحوی با تغییرIP وارد اين سايت ها شده و از کارت استفاده نمود و در صورتی که وبسايت مربوطه به افراد مقيم ايران خدمات نداده و يا به کارت های Free Billingخدمات ارايه ننمايد مسئوليتي متوجه بانك یا موسسه مالی صادر كننده كارت ارزی و واگذار كننده نمي باشد.

لازم به ذکر است که سايت هايی که به کارت های Free Billing خدمات نمي دهند درصد بسيار كمي از وبسايت ها را شامل می شوند و Free Billing بودن کارت در واقع يک مزيت برای صاحب کارت محسوب می گردد و اينکه سايت مربوطه با اين نوع کارت ها مشکلی داشته باشد به دلايل قوانين داخلی آن سايت و در واقع از معايب آن سايت محسوب ميگردد.

15) دارنده كارت به هيچ وجه مجاز به در اختيار گذاشتن کارت ارزي خود نزد ديگران نمي باشد زيرا با در اختيار داشتن کارت و استفاده از اطلاعات پشت و روي كارت مي توان از آن سوء استفاده نمود.

16) حفاظت از كدهاي امنيتي (CVV2, PIN) كارت ها به عهده دارنده كارت مي باشد و واگذار كننده در برابر مشکلاتی که ناشی از گم کردن، لو رفتن کلمه رمز و استفاده های نادرست از آن می باشد مسئولیتی نخواهد داشت .

17) هزينه ­هاي ناشي از مفقود شدن، مخدوش شدن يا قرارگرفتن كارت ارزي در ميدان هاي مغناطيسي (مانند مجاورت دركنار تلفن همراه) كه در اين مورد متأخر موجب غيرفعال شدن كارت و صدور كارت جديد مي­گردد، جملگي بر عهده متقاضي است.فلذا از قرار دادن کارت ارزي در مجاورت ميدان های مغناطيسی و تلفن همراه جدّا خودداری فرمائيد.در صورت نياز به داشتن تصوير كارت از دوربين هاي عادي استفاده نموده و به هيچ وجه از اسكنر ، دستگاه كپي و موارد مشابه استفاده ننماييد.

18) از آنجايي كه كارت­هاي ارزي مانند تمامي كارت هاي بانكي داراي تاريخ انقضا هستند، لذا چنانچه متقاضي تمايل به تمديد آن داشته باشد بايد حداقل يك ماه قبل از تاريخ انقضا واگذار كننده را هم شفاها و هم كتباً از درخواست خود مطلع نمايد و در غير اين صورت هيچگونه مسئوليتي متوجه واگذار كننده نخواهد بود.

19) در صورت بروز هر گونه مشكل احتمالي حين استفاده از كارت، صاحب کارت موظف است موضوع را به بانك یا موسسه مالی صادر كننده کارت ارزی و واگذار كننده كارت ارزي اطلاع دهد.

20) دارنده كارت ارزي ، مشتری بانك یا موسسه مالی صادر كننده کارت ارزی محسوب مي گردد و جهت پشتيبانی خدمات كارت مي بايست مستقيماً با بانك یا موسسه مالی صادر كننده کارت ارزی تماس حاصل نمايد. اما از آن جهت که واگذار كننده كارت سعی بر سهولت استفاده متقاضي از خدمات ارايه گردیده دارد،جهت آسودگی متقاضي مواردی را که مي توان بدون تماس مشتري با بانك یا موسسه مالی صادر كننده کارت ارزی مرتفع نمود را از مشتري دريافت و مرتفع مي نمايد .


21) واگذار كننده كارت به جز انجام هماهنگی های لازم جهت تحويل كارت متقاضي در زمان مقرر، هيچگونه مسئوليت قانوني ديگري كلاً ‌يا جزناً برعهده نخواهد داشت و خدمات جانبی ارايه شده توسط واگذار کننده مانند شارژ کارت های ارزی جزء وظايف واگذار کننده نمي باشد و خدمات جانبی مانند شارژ کارت توسط واگذار کننده جهت آسودگی مشتریان و سهولت استفاده از خدمات كارت ارايه مي گردد.

22) واگذار كننده كارت نماينده ويزا كارت، مستركارت يا شركت هاي مشابه نيست.

23) واگذار كننده و بانك یا موسسه مالی صادر كننده کارت ارزی در هر زمان در رد يا قبول سفارش در هر مرحله و به هر دليل مختار مي باشند ، بديهي است در صورت رد سفارشات هزينه دريافت شده از متقاضي مسترد خواهد شد.

24) بانك یا موسسه مالی صادر كننده کارت ارزی و واگذار كننده كارت این حق را برای خود محفوظ می دارد که هرگونه تغییر ، اضافه يا کسر مفاد و ویرایش در تمام محتويات وبسايت اعم از قوانين، شرايط استفاده ، سفارش ، تعرفه ها و ساير موارد  را بدون اعلام قبلی اعمال نمايد و آگاهي از  بروز رسانی موارد فوق الذكر از طريق تماس و يا مراجعه به وب سايت واگذار كننده بر عهده مشتري ميباشد و مفادِ شرايط و تعهدات استفاده از کارت های ارزي لازم الاتباع و مستند مي باشد.

25) دارنده كارت ارزي متعهد ميگردد در صورت تغيير آدرس و تلفن تماس مراتب را به واگذار كننده كارت اعلام نمايد.

26) قوانين و مقررات كشور صادر كننده كارت ارزی و كشوري كه كارت ارزی در آن مورد استفاده قرار ميگيرد، جاري برمفاد و شرايط مندرج است.

27) مدت زمان صدور كارت ارزي با نام 5 روز کاری و کارت ارزی بی نام 2 روز کاری پس از تحويل كامل مدارك و هزينه هاي صدور كارت مي باشد و مفهوم "روز" در امور مالي و بانكي روز کاری مي باشد، و روز های غير کاری، تعطيلات رسمی و تعطيلات رسمی کشور و بانك یا موسسه مالی صادر كننده کارت ارزی در زمان بندی ها محاسبه نمي گردند.

28) مواردي كه به دلايل فنی، سياسی، تشديد تحريم ها، اختلال در روابط بين دو کشور و موارد مشابه که صدور و تحويل کارت از طرف بانك یا موسسه مالی صادر کننده با تاخير مواجه شود در حيطه کنترل واگذار كننده كارت ارزي نمي باشد. در صورت بروز موارد ذکر شده واگذار كننده كارت ارزي هیچگونه مسئولیتی بابت پيگيری و رفع اين موارد بر عهده واگذار کننده کارت نمي باشد.

29) واگذار كننده و ارایه دهنده كارت ارزي و ساير خدمات مندرج در وبسايت این حق را برای خود محفوظ می دارد که اجازه هرگونه تغییر و ویرایشدرتمام محتويات وبسايت اعم از قوانين و شرايط استفاده و سفارش خدمات و تعرفه ها و ساير مواردرا بدون اعلام قبلی خواهد داشت و اطلاع از به روز رسانی قوانین و شرایط، نرخ ها و تغبيرات خدمات ما و خدمات ارايه شده به مشتری به عهده و وظيفه مشتری و کاربر مي باشد.

30) اقدام به سفارش كارت ارزي توسط متقاضي به اين معنا مي باشد كه متقاضي در نهايت صحت عقل و سلامت كامل كليه مفاد و شرايط مندرج را مطالعه كرده و به این وسيله موافقت كامل خود را جهت صدور كارت ارزي مزبور اعلام ميدارد.

شرايط انجام پرداخت هاي آنلاين توسط ما:


1) مسئوليتی نسبت به پرداخت هايی که از طرف مشتری کنسل ميشود ( cancel or refund) و يا از طرف مشتری به هر علتی برگشت داده ميشود ( cancel or refund) متوجه ما نگرديده و پیگیری های لازم  از فروشنده جهت مبلغی که از طرف مشتری برگشت داده ميشود , ( cancel or refund) به عهده خود مشتری است و به هيچ عنوان نميتوانيم به مشتری پس از تکميل فرايند خريد و به علت کنسل کردن پرداخت از طرف مشتری باز پرداخت داشته باشيم. قاعدتاً مشتری بايد تمام تصمیمات خود را جهت خريد های آنلاين قبل از خريد گرفته و نتيجتا نسبت به انجام خريد آنلاين خود از طريق ما اقدام کند.

2) در صورتی که هنگام پرداخت آنلاين سايت مورد نظر پرداخت را نپذيرد و مبلغي از كارت ما كسر ننمايد، مبلغ پرداخت شده از طرف مشتری به طور کامل به مشتری باز پرداخت خواهد شد.

ميزان پرداخت مشتری به ما مطابق اعلام مبلغ در وبسايت فروشنده مي باشد به علاوه کارمزد پرداخت. در پرداخت هايی که وبسايت ما از کوپن استفاده مينمايد مبلغ کوپن سهم وبسايت ما مي باشد.

3) در پرداخت های غیر دلاری شرکت معادل مبلغ دلاری را از پرداخت کننده دریافت مینماید و مسئولیت تبدیل ارز های غیر دلاری مانند: یورو، فرانک، کرون و ... کاملا به عهده مشتری بوده و بابت اشتباهات محاسباتی و خطا در تبدیل ارز مورد نظر مسئولیتی متوجه شرکت نبوده و تمامی پیگیریهای لازم به عهده مشتری میباشد.

4) لازم به ذکر است که اگر در خریدی Subscription (تضمین پرداخت دوره ای!) فعال گردد، پس از خرید لغو خواهد شد.

5) در صورت نوسان نرخ ارز در مورد تمامی پرداخت هايی که از طرف مشتری يا از طرف فروشنده و یا از طرف شرکت به هر دلیلی کنسل و يا مورد پذيرش قرار نگيرند  شرکت هنگام عودت مبلغ واريزی معادل ريالی پرداخت شده توسط مشتری به شرکت را عودت خواهد داد خواه نرخ ارز واريز شده نسبت به نرخ روزی که مبلغ از طرف شرکت به مشتری عودت داده مي شود بالاتر باشد و يا پايينتر باشد همان مبلغ واريز شده از طرف مشتری به حساب ما به مشتری عودت داده خواهد شد.

منظور از مشتری "شما" به عنوان کسی که درخواست خريد محصول يا خدمات دارد و مبلغی را جهت انجام آن واريز نموده است و منظور از "فروشنده" وبسايتي مي باشد که شما قصد خريد از آن سايت را داريد و منظور از شرکت، "ما" به عنوان واسطه و عامل خريد از طرف شما جهت محصول يا خدمات از فروشنده مي باشد.

به عنوان مثال:

اگر مشتری امروز جهت 100 دلار بابت هر دلار 2000 تومان واريز نمايد که جمعا 200،000 تومان خواهد شد در صورتی که پرداخت مورد نظر از طرف فروشنده يا مشتری به هر دليلی کنسل شده و يا مورد قبول فروشنده واقع نشود و در طول این مدت نرخ ارز تغيير نمايد،نرخ ارز هنگام عودت مبلغ از طرف شرکت به مشتری معادل مبلغ واریزی 200،000 تومان خواهد بود.

به این معنی که اگر نرخ ارز طی این مدت 500  تومان شود که جهت 100 دلار 50،000  تومان می شود و یا نرخ ارز 4000 تومان گردد که جهت 100 دلار 400،000 تومان شود شرکت مبلغ معادل ريالی واریزی به حساب یعنی 200،000 تومان پرداختی مشتری را به مشتری عودت خواهد داد.

عودت وجه به دلیل کنسل و ریفاند: در صورت کسر مبلغ از کارت اعتباری ما و يا حساب پی پال و ساير حساب ها و روش های ارزی ما اگر پس از آن پرداختی توسط درخواست مشتری و يا توسط سايت پذيرنده پرداخت کنسل و يا ریفاند شود مبلغ کارمزد پرداخت قابل عودت نميباشد و فقط مبلغ ريفاند شده به مشتری عودت داده ميشود که اگر شامل کارمزد عودت وجه شود این کارمزد نیز کسر خواهد گردید.

کارمزد عودت وجه: در صورتی که پرداختی توسط ما انجام شود و پس از مدتی به هر دليلی سايت مورد نظر مبلغ را عودت دهد (Refund) بابت کارمزد عودت وجه (Refund Fee) مبلغ 5 دلار تا 45 دلار بسته به مبلغ عودت داده شده کسر گرديده و سپس مبلغ مورد نظر به مشتری عودت داده خواهد شد.

در مورد ريفاند پرداخت هايی که با ارز دلار نميباشند در صورت تفاوت بين مبلغ پرداختی و ريفاند شده توسط سايت به دليل تبديل نرخ ارز ما به تفاوت مبلغ پرداختی ما و مبلغ ريفاند شده توسط وبسايت فروشنده جداگانه کسر خواهد گرديد.


1-6) در صورتی که بنا بر ادعا مشتری و يا سايت پذيرنده قرار بر بازپرداخت مبلغ پرداختی به هر عنوان گردد تا زمانيکه مبلغ کسر شده از کارت اعتباری/ paypal به کارت / paypalما عودت داده نگردد امکان بازپردخت مبلغ نميباشد و صرف ادعای وبسايت يا مشتری بر بازپردخت مبلغ از سايت مذکور امکان عودت وجه به مشتری نميباشد تا زمانيکه مبلغ به کارت/ paypalما عودت داده شود.


به طور معمول زمان عودت مبالغ از طرف وبسايت ها و ریفاند به کارت های اعتباری / paypal بين 3 هفته تا 2 ماه به طول مي انجامد که در مورد paypal  ممکن است بیشتر به طول بیانجامد.

2-6) پرداخت موفق: از نظر وبسايت ما يک پرداخت موفق پرداختی ميباشد که مبلغ مورد نظر از کارت اعتباری / paypal کسر گرديده باشد که به طور معمول وبسايت های مختلف پس از انجام پرداخت و کسر مبلغ به صورت اوتوماتيک ايميلی مبنی بر انجام پرداخت به آدرس ايميل مشتری ارسال خواهند نمود. در صورتی که به دلايل فنی و يا هر دليل ديگری پس از کسر مبلغ از کارت اعتباری / paypal ما ايمیلی به مشتری ارسال نگردد مشتری ميتواند با ارايه رسيدی که ما از ريز حساب کارت اعتباری/ paypal ارايه مينماييم به فروشنده نسبت به پيگيری مراحل خريد خود اقدام نمايد و در اينگونه موارد به علت کسر مبلغ از کارت اعتباری/ paypal پرداخت از طرف ما کامل تلقی گرديده و پيگیريی های لازم بين مشتری و سايت مورد نظر خواهد بود.

7) کارمزد پرداخت هايی که از طريق وبسايت های safeareapay.com و  redirect2pay.com انجام مي پذيرد با توجّه به اينکه 
از طريق منابع خارجی ما ميبايست انجام پذيرد به ميزان 15 دلار به کارمزد های وبسايت افزوده ميگردد.  


Payment & submit:

پس از انجام پرداخت اپليکيشن های شما اگر نياز به Submit نمودن باشد ما به صورت پيش فرض عمليات Submit را انجام 

ميدهيم مگر اينکه در فرم يا ايميل درخواست جهت پرداخت خود مشخصا ذکر نمائيد که پس ازپرداخت اپليکيشن شما Submit توسط ما انجام نگردد.

جهت مواردی نيز که متقاضی خواهان Submit اپليکيشن توسط ما پس از انجام پرداخت  ميباشد جهت اطمينان ميبايست چک نمايد که اگر عمليات Submit توسط ما انجام نگرديد شخصاً عمليات Submit را انجام دهد تا عمليات پرداخت و Submit اپليکيشن ايشان تکميل گردد.

7) مسئوليت پرداخت های پی پال اي که شما مايل به کنسل کردن آنها هستيد را بر عهده ما نمیباشد و در صورت درخواست شما مبنی بر کنسل يا ريفاند نمودن مبلغ شرايط عودت طبق بند 6-1 خواهد بود.

در صورتی که پرداخت پی پال منجر به ivestigate / hold  پيپال بين سايت فروشنده و پی پال گردد مسئوليت پيگيری های لازم بر عهده مشتری خواهد بود تا نسبت به رفع مواردی که سايت فروشنده ميبايست با پی پال داشته باشد اقدام نمايد.

در صورتی که اکانت پی پال ا علام شده جهت پرداخت وجه از طرف مشتری اشتباه اعلام گردد (ايميل گيرنده جهت پی پال پذيرنده ديگر بوده و يا ايميل پی پال اعلام شده ثبت نشده باشد) مسئوليت آن بر عهده مشتری ميباشد و مسئوليتی متوجه وبسايت ما نميباشد.

8) در پرداخت پی پال ،وبسايت پی پال از گيرنده مبلغی را بابت حق عمليات ارسال وجه کسر ميکند که اين مبلغ طبق قوانين پی پال به عهده گيرنده است نه فرستنده.

 در صورتی که قرار بر عودت و بازپرداخت مبلغ کسر شده از کارت اعتباری/ paypal ما به هر یک از دلایل بند های فوق الذکر باشد شرايط بازپرداخت طبق بند 1-6 خواهد بود.


قوانين و شرايط ارسال و دریافت حواله های بانکی ، وسترن يونيون و مانی گرام:

حواله های بانکی:

1) براي کليه حواله هاي ارسالي کپي رسيد ارسال حواله ارائه مي گردد.

2)هزينه هاي اعلام شده در جدول ارسال حواله شامل هزينه هاي بانکهاي واسطه نمي گردد و در صورتی که از طريق بانک يا بانک های واسطه به گيرنده برسد از مبلغ اوليه شما توسط هر بانک هزينه اي کسر ميگردد و به حساب گيرنده واريز ميشود.

لذا نياز هست که اين مورد را قبل از ارسال حواله از طريق ما با گيرنده وجه هماهنگ نماييد.

3) لازم به ذکر است که پس از ارسال حواله به حساب گيرنده،امکان بازگشت مبلغ به فرستنده وجود ندارد،لذا از قابل اطمينان بودن گيرنده وجه در صورتی که ارسال وجه جهت امور تجاری ميباشد اطمينان حاصل فرماييد.

 

4) در صورت نوسان نرخ ارز در مورد تمامی پرداخت هايی که از طرف مشتری يا از طرف فروشنده و یا از طرف شرکت به هر دلیلی کنسل و يا مورد پذيرش قرار نگيرند وب سايت ما هنگام عودت مبلغ واريزی معادل ريالی پرداخت شده توسط مشتری به وب سايت ما را عودت خواهد داد خواه نرخ ارز واريز شده نسبت به نرخ روزی که مبلغ از طرف وب سايت ما به مشتری عودت داده مي شود بالاتر باشد و يا پايينتر باشد همان مبلغ واريز شده از طرف مشتری به حساب ما به مشتری عودت داده خواهد شد.

منظور از مشتری "شما" به عنوان کسی که درخواست خريد محصول يا خدمات دارد و مبلغی را جهت انجام آن واريز نموده است و منظور از "فروشنده" گیرنده حواله مي باشد که شما قصد خريد از آن را داريد و منظور از وب سايت ما، "ما" به عنوان واسطه و عامل خريد از طرف شما جهت محصول يا خدمات از فروشنده مي باشد.

به عنوان مثال:

اگر مشتری امروز جهت 100 دلار بابت هر دلار 2000 تومان واريز نمايد که جمعا 200،000 تومان خواهد شد در صورتی که پرداخت مورد نظر از طرف فروشنده يا مشتری به هر دليلی کنسل شده و يا مورد قبول فروشنده واقع نشود و در طول این مدت نرخ ارز تغيير نمايد،نرخ ارز هنگام عودت مبلغ از طرف شرکت به مشتری معادل مبلغ واریزی 200،000 تومان خواهد بود.

به این معنی که اگر نرخ ارز طی این مدت 500  تومان شود که جهت 100 دلار 50،000  تومان می شود و یا نرخ ارز 4000 تومان گردد که جهت 100 دلار 400،000 تومان شود شرکت مبلغ معادل ريالی واریزی به حساب یعنی 200،000 تومان پرداختی مشتری را به مشتری عودت خواهد داد.

و در صورت کنسلی، برگشت، رجکت و يا اشتباه بودن اطلاعات مشتری جهت ارسال حواله کارمزد های ارسال حواله کسر ميشود و جهت هزينه های ریفاند بسته به مبلغ و بانک های واسطه و هزينه های عودت مبلغی بین ۳۰ تا ۶۰ دلار از مبلغ اصلی حواله کسر مي گردد.


وسترن يونيون و مانی گرام:

1) براي کليه حواله های مانی گرام کد پیگیری و جهت حواله های وسترن يونيون کد  MTCN در همان روز و يا حد اکثر روز بعد ( در صورتی که روز کاری باشد) ارسال خواهد شد.

2) هزينه هاي اعلام شده در جدول ارسال حواله شامل تمام هزينه های واسطه جهت ارسال وجه ميباشد و گيرنده وجه،ميزان مبلغ ارسالی شما را دقيقاً به همان ميزان از طريق وسترن يونيون دريافت خواهد کرد.

3) لازم به ذکر است که پس از ارسال حواله به حساب گيرنده،امکان بازگشت مبلغ به فرستنده وجود ندارد،لذا از قابل اطمينان بودن گيرنده وجه در صورتی که ارسال وجه جهت امور تجاری ميباشد اطمينان حاصل فرماييد.

 

 رزرو هتل برای سفارت - واچر هتل خارجی برای سفارت

 

۱) در صورتی که سفارت مربوطه به هر دليل رزرو در سربرگ هتل يا آژانس و يا با مهر هتل و يا آژانس لازم دارد قبل از سفارش رزرو هتل از این مورد مطمئن شويد زیرا هزينه رزرو هتل جهت سفارت قابل استرداد نمي باشد و بررسی اين شرایط به عهده مسافر مي باشد و مسافر قبل از سفارش ميبايست به ما علام نمايد که واچر هتل جهت سفارت را در سربرگ هتل يا مهر هتل يا آژانس لازم دارد يا خير.

۲)  در صورتی که اطلاعات ارايه شده از طرف مسافر صحيح نباشد و يا مواردی مانند نام، نام خانوادگی تاريخ ورود و خروج از هتل و یا موارد دیگر نياز به تغيير داشته باشد مي بايست رزرو جديد انجام پذيرد که شامل هزينه رزرو جديد مي گردد.

۳) در مواردی که مسافر پس از دريافت واچر نياز به هر گونه تغييري در واچر داشته باشد مي بايست با ما هماهنگ نمايد و در صورتي که مسافر پس از ارسال واچر تغييري در هر قسمت از اطلاعات خود در واچر هتل انجام دهد اعم از تاريخ ورود ،خروج و هر يک از موارد و پس از انجام تغیيرات هتل اقدام به کنسل نمودن رزرو و يا درخواست هزينه گارانتی رزرو نمايد مسئوليت آن به عهده مسافر مي باشد.

سایر موارد

جهت وريفای - تاييد اطلاعات واريز به حساب يا کارت های ما موارد ذيل مورد نياز مي باشد:

۱) اسکن پشت و روی کارت ملّی واريز کننده


۲) اسکن روی کارت بانکی واريز کننده - 16 رقم شماره کارت و نام و نام خانوادگی مشخص باشد و ساير اطلاعات را ميتوانيد ماسک نمائيد و بپوشانيد.


۳) شماره ثابت و شماره همراه واريز کننده

توجه: واريز کننده و سفارش دهنده مي بايست يکسان باشند.

توجه: در صورتی که واريز کنند به هر عنوان موارد فوق را ارايه ننمايد و يا مدارک لازم ناقص بوده و يا مغايرت داشته باشد مسئوليت هر گونه تاخير در انجام سفارش و يا عودت وجه به واريز کننده به عهده مشتری ميباشد و وبسايت ما هيچگونه مسئوليتی در اينگونه موارد ندارد و در صورت مشکوک بودن هر قسمت از موارد فوقطبق مراحل قانونی و از مراجع قانونی نسبت به پيگيری مورد اقدام ميگردد

* واگذار كننده كارت ارزي و ساير خدمات مندرج در وبسايت این حق را برای خود محفوظ میدارد که اجازه هرگونه تغییر و ویرایشدر تمام محتويات وبسايت اعم از قوانين و شرايط استفاده و سفارش خدمات و تعرفه ها و ساير موارد  را بدون اعلام قبلی خواهد داشت واين بر عهده و وظيفه مشتری و کاربر  ميباشد که از به روز رسانی نرخ ها و تغبيرات خدمات ما و خدمات ارايه شده به مشتری از طريق مطالعه وبسايت آگاه گردد .

* مسئوليت مطالعه شرايط و قوانين ما , قبل از سفارش هر يک از سرويس ها و يا کارت های ارزي وبسايت ما به عهده مشتری ميباشد.

* واگذار كننده كارت ارزي و ساير خدمات مندرج در وبسايت این حق را برای خود محفوظ میدارد که اجازه هرگونه تغییر و ویرایشدر تمام محتويات وبسايت اعم از قوانين و شرايط استفاده و سفارش خدمات و تعرفه ها و ساير موارد را بدون اعلام قبلی خواهد داشت واين بر عهده و وظيفه مشتری و کاربر  ميباشد که از به روز رسانی نرخ ها و تغییرات خدمات ما و خدمات ارايه شده به مشتری از طريق مطالعه وبسايت آگاه گردد.